User Tools

Site Tools


skype

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Skype

Bakgrund

Skype är ett program som bland annat kan användas för IP-telefoni. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Microsoft och är avsett för personligt bruk.

Mer information om Skype finns på tillverkarens webbplats: http://www.skype.com/sv/

Motsvarigheten som istället är avsedd för användning i arbetet heter Skype for Business. Ibland går det tyvärr inte att använda Skype for Business på grund av att motpartens konto inte går att använda. använd då vanliga Skype istället som finns valbart i Software Center.

Frågor och svar

skype.1478774041.txt.gz · Last modified: 2016-11-10 11:34 by pelle