User Tools

Site Tools


skype

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Skype

Bakgrund

Skype är ett program som bland annat kan användas för IP-telefoni. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Microsoft och är avsett för personligt bruk.

Mer information om Skype finns på tillverkarens webbplats: http://www.skype.com/sv/

Motsvarigheten som istället är avsedd för användning i arbetet heter Skype for Business.

Frågor och svar

skype.1435324330.txt.gz · Last modified: 2015-06-26 15:12 by cr