User Tools

Site Tools


skype

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
skype [2015-02-09 16:23]
pelle
skype [2016-11-10 11:34]
pelle [Bakgrund]
Line 3: Line 3:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Skype är ett program som bland annat kan användas för IP-telefoni. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Microsoft.+Skype är ett program som bland annat kan användas för IP-telefoni. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Microsoft ​och är avsett för personligt bruk.
  
 Mer information om Skype finns på tillverkarens webbplats: http://​www.skype.com/​sv/​ Mer information om Skype finns på tillverkarens webbplats: http://​www.skype.com/​sv/​
 +
 +Motsvarigheten som istället är avsedd för användning i arbetet heter [[Skype for Business]]. Ibland går det tyvärr inte att använda Skype for Business på grund av att motpartens konto inte går att använda. använd då vanliga Skype istället som finns valbart i Software Center.
 +
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
  
  
skype.txt · Last modified: 2016-11-10 11:35 by cr