User Tools

Site Tools


skype

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
skype [2015-02-09 16:23]
pelle
skype [2015-06-26 15:12]
cr
Line 3: Line 3:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Skype är ett program som bland annat kan användas för IP-telefoni. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Microsoft.+Skype är ett program som bland annat kan användas för IP-telefoni. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Microsoft ​och är avsett för personligt bruk.
  
 Mer information om Skype finns på tillverkarens webbplats: http://​www.skype.com/​sv/​ Mer information om Skype finns på tillverkarens webbplats: http://​www.skype.com/​sv/​
 +
 +Motsvarigheten som istället är avsedd för användning i arbetet heter [[Skype for Business]].
 +
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
  
  
skype.txt · Last modified: 2016-11-10 11:35 by cr