User Tools

Site Tools


skype

Table of Contents

Skype

Bakgrund

Skype är ett program som bland annat kan användas för IP-telefoni. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Microsoft och är avsett för personligt bruk.

Programmet kan installeras från Software Center.

Mer information om Skype finns på tillverkarens webbplats: http://www.skype.com/sv/

Motsvarigheten till Skype som istället är avsedd för användning i arbetet heter Skype for Business.

Frågor och svar

skype.txt · Last modified: 2016-11-10 11:35 by cr