User Tools

Site Tools


skyddsvard_information

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
skyddsvard_information [2017-07-12 12:00]
cr [Skyddsvärd information]
skyddsvard_information [2018-09-20 11:21] (current)
cr
Line 6: Line 6:
  
   * Opublicerad forskning.   * Opublicerad forskning.
 +  * Personnummer((Personnummer är ingen känslig personuppgift enligt GDPR men däremot **extra skyddsvärd** enligt Dataskyddslagen. Personnumret ska betraktas som integritetskänsligt och hanteras med restriktivitet.)).
   * Student- eller personalärenden som omfattas av sekretess.   * Student- eller personalärenden som omfattas av sekretess.
   * Pågående upphandlingar som omfattas av sekretess enligt LOU.   * Pågående upphandlingar som omfattas av sekretess enligt LOU.
skyddsvard_information.1499853651.txt.gz · Last modified: 2017-07-12 12:00 by cr