User Tools

Site Tools


skyddsvard_information

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
skyddsvard_information [2017-07-12 12:00]
cr
skyddsvard_information [2017-07-12 12:00] (current)
cr [Skyddsvärd information]
Line 15: Line 15:
  
 Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på vad som är skyddsvärd information eller inte gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller skyddsvärd information får normalt exempelvis inte lagras på någon [[molntjänster|molntjänst]] online** eftersom informationen då hamnar hos en tredje part utanför universitetet. Detta gäller //alla// molntjänster inklusive [[Box]], [[Office 365]]/​[[OneDrive]],​ [[Dropbox]] m.fl. Sådan lagring får endast ske om en formell risk- och sårbarhetsanalys är genomförd och denna analys inte påvisade några risker. Se "​Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet"​ för mer information. Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på vad som är skyddsvärd information eller inte gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller skyddsvärd information får normalt exempelvis inte lagras på någon [[molntjänster|molntjänst]] online** eftersom informationen då hamnar hos en tredje part utanför universitetet. Detta gäller //alla// molntjänster inklusive [[Box]], [[Office 365]]/​[[OneDrive]],​ [[Dropbox]] m.fl. Sådan lagring får endast ske om en formell risk- och sårbarhetsanalys är genomförd och denna analys inte påvisade några risker. Se "​Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet"​ för mer information.
 +
 Dokument med sådan information får normalt //endast// sparas och lagras på servrar som ägs av universitetet,​ exempelvis universitetets [[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institution. Dokument med sådan information får normalt //endast// sparas och lagras på servrar som ägs av universitetet,​ exempelvis universitetets [[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institution.
  
  
skyddsvard_information.txt · Last modified: 2017-07-12 12:00 by cr