User Tools

Site Tools


skyddsvard_information

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
skyddsvard_information [2018-11-09 15:19]
cr [Skyddsvärd information]
skyddsvard_information [2018-11-09 15:24]
cr
Line 14: Line 14:
  
 Se [[https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​sites/​medarbetarwebben.lu.se/​files/​riktlinjer-for-informationssakerhet-vid-lunds-universitet.pdf|Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet]] för mer information. Se [[https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​sites/​medarbetarwebben.lu.se/​files/​riktlinjer-for-informationssakerhet-vid-lunds-universitet.pdf|Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet]] för mer information.
 +
 +
 +===== Lagring av skyddsvärd information =====
  
 Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på vad som är skyddsvärd information eller inte gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller skyddsvärd information får normalt exempelvis inte lagras på någon [[molntjänster|molntjänst]] online** eftersom informationen då hamnar hos en tredje part utanför universitetet. Detta gäller //alla// molntjänster inklusive [[Box]], [[Office 365]]/​[[OneDrive]],​ [[Dropbox]] m.fl. Sådan lagring får endast ske om en formell risk- och sårbarhetsanalys är genomförd och denna analys inte påvisade några risker. Se "​Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet"​ för mer information. Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på vad som är skyddsvärd information eller inte gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller skyddsvärd information får normalt exempelvis inte lagras på någon [[molntjänster|molntjänst]] online** eftersom informationen då hamnar hos en tredje part utanför universitetet. Detta gäller //alla// molntjänster inklusive [[Box]], [[Office 365]]/​[[OneDrive]],​ [[Dropbox]] m.fl. Sådan lagring får endast ske om en formell risk- och sårbarhetsanalys är genomförd och denna analys inte påvisade några risker. Se "​Riktlinjer för informationssäkerhet vid Lunds universitet"​ för mer information.
Line 19: Line 22:
 Dokument med sådan information får normalt //endast// sparas och lagras på servrar som ägs av universitetet,​ exempelvis universitetets [[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institution. Dokument med sådan information får normalt //endast// sparas och lagras på servrar som ägs av universitetet,​ exempelvis universitetets [[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institution.
  
-Skyddsvärd information bör om möjligt inte överföras med e-post. Om skyddsvärd information ändå måste överföras med e-post **skall** det vara [[krypterad e-post]]. Se https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd/​overgripande-information/​e-post.+ 
 +===== Överföring av skyddsvärd information ===== 
 + 
 +Skyddsvärd information bör om möjligt inte överföras med e-post. Om skyddsvärd information ändå måste överföras med e-post **skall det vara [[krypterad e-post]]**. 
 + 
 +Se https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd/​overgripande-information/​e-post. 
  
skyddsvard_information.txt · Last modified: 2018-11-09 15:37 by cr