User Tools

Site Tools


skrivbordet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
skrivbordet [2015-07-01 11:41]
cr
skrivbordet [2018-05-18 14:30] (current)
cr
Line 11: Line 11:
 Fungerar inte det ovanstående tricket, starta om datorn, och logga sedan in på nytt och se om skrivbordsikonerna eller skrivbordsbakgrunden dyker upp nu. Fungerar inte det ovanstående tricket, starta om datorn, och logga sedan in på nytt och se om skrivbordsikonerna eller skrivbordsbakgrunden dyker upp nu.
  
-Skulle inget av ovanstående hjälpa, kontakta [[Helpdesk]].+Skulle inget av ovanstående hjälpa, kontakta [[LTH Support]].
  
skrivbordet.txt · Last modified: 2018-05-18 14:30 by cr