User Tools

Site Tools


skrivare

Skrivare och kopiatorer

Nätverksskrivare och kopiatorer

Det finns flera olika typer av allmänna nätverksskrivare. Dels finns det på en del ställen svartvita HP-laserskrivare, och dels finns det på många ställen multifunktionsenheter (färgkopiator/färgskanner/färgskrivare) av märkena Ricoh och Canon.

I allmänhet är våra skrivarenheter och kopiatorer kopplade till utskriftssystemet PaperCut. Se sidan om PaperCut för hur du använder dessa för att skriva ut, kopiera och skanna, och se status för dina utskrifter och deras debitering.

Svartvita skrivare

Personliga skrivare

Personliga skrivare förekommer endast i undantagsfall. Följande modeller av personliga skrivare förekommer:

Etikettskrivare

Enkelsidig utskrift

Våra skrivare och kopiatorer är normalt konfigurerade för att automatiskt använda dubbelsidig utskrift om inte annat begärs, i syftet att spara papper och vår miljö.

Fylla på papper i en skrivare

Skrivare är precisionsmaskiner – de är konstruerade för att tillförlitligt och exakt hantera tusentals papper som vart och ett bara är bråkdelen av en millimeter tjockt. Därför ska skrivarna också hanteras som precisionsmaskiner om man till exempel behöver fylla på papper. I allmänhet gäller följande för skrivarna, om papper behöver fyllas på i ett fack:

  1. Öppna facket varsamt.
  2. Kontrollera att pappersmarkörerna är korrekt inställda och pekar på rätt indikering. De ska vara inställda att peka exakt rätt för det pappersformat som är aktuellt. Tyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel – då tolkar skrivaren det som ett annat format än avsett. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när.
  3. För HP-skrivare: Se till att formatväljaren i facket är i läge “Standard”, dvs vanliga pappersformat, och ej “Custom”, dvs anpassade pappersformat.
  4. Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet – se till att inte bocka något papper. Bockade papper leder till papperstrassel i skrivaren. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper.
  5. Fyll inte facket över maxmåttet.
  6. Sätt tillbaka och stäng facket varsamt. Att “slänga igen” facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller skrivaren även på andra vis kan gå sönder.
  7. Kontrollera att skrivaren på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.

För vissa av våra skrivarmodeller finns det även specifika instruktioner. Se länkarna till de olika skrivarmodellerna ovan.

Är du osäker på hur man fyller på papper, kontakta supporten enligt nedan.

Om skrivaren varnar om tonernivå

Alla nätverksanslutna skrivare och kopiatorer övervakas av LTH Support. De är konfigurerade att automatiskt varna LTH Support via e-post när tonern snart behöver bytas. LTH Support har toner på lager och byter när det är dags.

Normalt påverkas inte utskrifter förrän tonernivån når 1–2% kvar, och då byter LTH Support ut den.

Ser du meddelandet “Beställ svart tonerkassett” eller “Tonerkassett snart slut” behöver du alltså normalt inte oroa dig. Dessa meddelanden innebär att tonern snart är slut, inte att den verkligen är slut. LTH Support informeras automatiskt om detta och byter normalt tonern innan meddelandet “Ersätt svart tonerkassett”, som innebär att tonern verkligen är slut, visas.

Support

Kontakta LTH Support för support.

skrivare.txt · Last modified: 2017-11-27 11:40 by cr