User Tools

Site Tools


skrivare

Skrivare och kopiatorer

Nätverksskrivare och kopiatorer

Det finns flera olika typer av allmänna nätverksskrivare på kansliet. Dels finns det svartvita HP-laserskrivare i de flesta lokalerna, och dels finns det multifunktionsenheter (färgkopiator/färgskanner/färgskrivare) av märkena Konica Minolta, Ricoh och Canon. Nedan kan du hitta en lista över vilka större enheter som finns.

I allmänhet är våra skrivarenheter konfigurerade för att automatiskt använda dubbelsidig utskrift om inte annat begärs, i syftet att spara papper. Följ länkarna för enhetens modellbeteckning för instruktioner om hur man kan stänga av dubbelsidig utskrift, samt andra utskriftsmöjligheter och instruktioner för den aktuella enheten.

Namn Hus Plan Plats Typ Kommentar Fax-nummer Modell Administrationsadress Utdelning
Toshiba A-huset 4 - Färgkopiator Endast Åsa Nilsson Toshiba e-studio 2500c http://inst-fargkop.arkitektur.lth.se/ \\turner\A-husetfargkopiator
A-huset bibliotek A-huset 1 Biblioteket Svartvit laserskrivare Endast biblioteket HP LaserJet P3015dn http://prnahusbib/ (prn141799) \\aurora\a-husetbibliotek
A-huset etikett-skrivare A-huset 1 Biblioteket Etikettskrivare Brother P-Touch 9800PCN http://prn147666/ FIXME
Kårhus v2 norr Kårhuset 2 Norra änden Svartvit laserskrivare HP LaserJet P4015x http://prn139695/ \\aurora\karhusv2norr
Kårhus v2 syd Kårhuset 2 Södra änden Svartvit laserskrivare HP LaserJet P4015x http://prn142277/ \\aurora\karhusv2syd
Kårhus v2 infodisken Kårhuset 2 Inter-nationella i gamla infodisken Svartvit laserskrivare HP LaserJet P4015x http://prn139693/ \\aurora\karhusv2infodisken
Kårhus v2 färgkopiator / Kårhus v2 fax Kårhuset 2 Kopierings-rummet Färgkopiator / färgskanner / färgskrivare / fax 20411 Ricoh Aficio MP C4000 http://130.235.208.108/ \\turner\karhusv2fargkopiator
Kårhus v3 Kårhuset 3 Kopierings-rummet Svartvit laserskrivare HP LaserJet P4015x http://prn139694/ \\aurora\karhusv3
Kårhus v3 examina Kårhuset 3 Kopierings-rummet Svartvit laserskrivare Endast examens-bevis HP LaserJet P4015x http://prn142278/ \\aurora\karhusv3examina
Kårhus v3 färgkopiator / Kårhus v3 fax Kårhuset 3 Kopierings-rummet Färgkopiator / färgskanner / färgskrivare / fax 24531 Ricoh Aficio MP C4000 http://130.235.208.109/ \\turner\karhusv3fargkopiator
Kårhus v3 antagning Kårhuset 3 Norra änden Svartvit laserskrivare Endast Antagningen HP LaserJet P2015x http://prn136580/ \\aurora\karhusv3antagning
Navet Navet 1 Rum 114 Svartvit laserskrivare Canon i-SENSYS LBP6780x http://prn148078/ \\pcounter\navet-v1
Navet Kopiator Navet 1 Rum 114 Färgkopiator / färgskanner / färgskrivare Ricoh Aficio MP C2050 http://prn-navet \\print\kopiator
Navet-plan2 Navet 2 Utrymme Svartvit laserskrivare HP LaserJet P4015x http://prn142222/ \\print\navet-plan2
Studie-centrum infodisken Studie-centrum 2 Infodisken Svartvit laserskrivare HP LaserJet P4015x http://prn142245/ \\aurora\scinfo
Studie-centrum syd Studie-centrum 2 Södra änden Svartvit laserskrivare HP LaserJet P4015x http://prn142223/ \\aurora\scsyd
Studie-centrum färgskrivare Studie-centrum 2 Kopierings-rummet Färgkopiator / färgskanner / färgskrivare 24016 Ricoh Aficio MP C4000 http://130.235.209.106/ \\turner\scfargskrivare
Studie-centrum etikett-skrivare Studie-centrum 2 Norra änden Etikettskrivare Brother P-Touch 9800PCN http://prn141859.sc.lth.lu.se/ \\turner\scetikett
Studie-centrum etikett-skrivare biblioteks-disken Studie-centrum 1 Biblioteks-disken Etikettskrivare Brother P-Touch PT-P950NW http://prn151030.sc.lth.lu.se/
E-huset väster E-huset 5 Kopierings-rummet 5135A Svartvit laserskrivare HP LaserJet P4015x http://prn142300.e.lth.lu.se/ \\aurora\ehusetvaster
E-huset öster E-huset 5 Norra änden 5122A Svartvit laserskrivare Canon imageRUNNER ADVANCE C250i http://prn148100.e.lth.lu.se/ \\aurora\ehusetoster
E-huset färgkopiator E-huset 5 Kopierings-rummet 5135A Färgkopiator / färgskanner / färgskrivare 20909 Canon imageRUNNER ADVANCE C5240i http://prn148200.e.lth.lu.se/ \\turner\e-husfargkopiator
E-huset rum 1404 E-huset 1 Rum 1404 i norra änden Svartvit laserskrivare HP LaserJet P2015x http://prn136569/ \\aurora\e-husetrum1404
E-huset bibliotek E-huset 1 Biblioteket Färgkopiator / färgskanner / svartvit skrivare / fax Nej Ricoh Aficio MP 161SPF http://prn136016/ \\turner\e-husetbibliotek
V-huset bibliotek V-huset 1 Biblioteket Svartvit laserskrivare Endast biblioteket HP LaserJet P2015n http://prn136560/ \\aurora\v-husetbibliotek
V-huset bibliotek etikett-skrivare V-huset 1 Biblioteket Etikettskrivare Brother P-Touch 9800PCN FIXME FIXME
V-huset bibliotek V-huset 1 1122 Färgkopiator / färgskanner / färgskrivare / fax - Nej Ricoh Aficio SP C222SF http://130.235.76.49/ \\turner\v-bibliotekfargkopiator
V-huset bibliotek källaren V-huset -1 Magasinet Färgkopiator / färgskanner / svartvit skrivare / fax Endast biblioteket Nej Ricoh Aficio MP 161SPF http://130.235.76.19/ \\turner\v-husetbibliotek2
V-huset Vattenhallen V-huset 1 Vattenhallen, buren Färgkopiator / färgskanner / färgskrivare / fax Nej Ricoh Aficio SP C222SF http://130.235.76.18/ \\aurora\vhvatten
V-huset Vattenhallen V-huset 1 Vatten-hallens infodisk Färgkopiator / färgskanner / färgskrivare / fax Ricoh Aficio MP C2050 http://130.235.76.16/ \\turner\vattenhallenfargkopiator

Personliga skrivare

Användare med speciella behov, exempelvis hög grad av konfidentialitet, kan även få tillgång till personlig skrivare, på behovsbasis. Följande modeller av personliga skrivare förekommer:

Fylla på papper i en skrivare

Skrivare är precisionsmaskiner – de är konstruerade för att tillförlitligt och exakt hantera tusentals papper som vart och ett bara är bråkdelen av en millimeter tjockt. Därför ska skrivarna också hanteras som precisionsmaskiner om man till exempel behöver fylla på papper. I allmänhet gäller följande för skrivarna, om papper behöver fyllas på i ett fack:

  1. Öppna facket varsamt.
  2. Kontrollera att pappersmarkörerna är korrekt inställda och pekar på rätt indikering. De ska vara inställda att peka exakt rätt för det pappersformat som är aktuellt. Tyvärr duger det inte att de pekar några millimeter fel – då tolkar skrivaren det som ett annat format än avsett. Pappersstorlekar definieras i millimeter, så därför måste markörerna vara korrekt inställda på millimetern när.
  3. För HP-skrivare: Se till att formatväljaren i facket är i läge “Standard”, dvs vanliga pappersformat, och ej “Custom”, dvs anpassade pappersformat.
  4. Fyll på kopieringspapper. Återigen gäller försiktighet – se till att inte bocka något papper. Bockade papper leder till papperstrassel i skrivaren. Tips: Dela upp bunten i två eller tre delar, och lägg dem i facket en efter en. Det gör det lättare att undvika bockade papper.
  5. Fyll inte facket över maxmåttet.
  6. Sätt tillbaka och stäng facket varsamt. Att “slänga igen” facket leder till att markörerna förskjuts, och att facket eller skrivaren även på andra vis kan gå sönder.
  7. Kontrollera att skrivaren på displayen visar att den upptäckt rätt pappersformat i det nyligen påfyllda facket. Detta meddelande visas automatiskt om facket nyligen fyllts på och facket är korrekt inställt. Man behöver inte bekräfta detta meddelande på något sätt.

För vissa av våra skrivarmodeller finns det även specifika instruktioner. Se länkarna till de olika skrivarmodellerna ovan.

Är du osäker på hur man fyller på papper, kontakta supporten enligt nedan.

Om skrivaren varnar om tonernivå

Kopiatorer

Kontakta SoT.

Större HP-nätverksskrivare och Canon-nätverksskrivare

De större laserskrivarna som delas av flera användare och är nätverksanslutna övervakas av LTH Support. De är konfigurerade att automatiskt varna LTH Support via e-post när tonern snart behöver bytas. LTH Support har toner på lager och byter när det är dags.

Normalt påverkas inte utskrifter förrän tonernivån når 1–2% kvar, och då byter LTH Support ut den.

Ser du meddelandet “Beställ svart tonerkassett” eller “Tonerkassett snart slut” behöver du alltså normalt inte oroa dig. Dessa meddelanden innebär att tonern snart är slut, inte att den verkligen är slut. LTH Support informeras automatiskt om detta och byter normalt tonern innan meddelandet “Ersätt svart tonerkassett”, som innebär att tonern verkligen är slut, visas.

Support

Kontakta LTH Support för support.

skrivare.txt · Last modified: 2017-09-18 11:11 by cr