User Tools

Site Tools


skarmdump

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
skarmdump [2015-08-07 13:23]
robert
skarmdump [2015-08-10 11:16] (current)
cr
Line 16: Line 16:
   - Redigera skärmdumpen efter egna önskemål om så behövs.   - Redigera skärmdumpen efter egna önskemål om så behövs.
   - Välj att spara bilden genom att öppna menyn "​Arkiv"​ och välja alternativet "Spara som..."​. Ange ett kort men beskrivande filnamn och välj filformatet **"PNG (*.PNG)"​**. Tryck sedan på knappen "​Spara"​.   - Välj att spara bilden genom att öppna menyn "​Arkiv"​ och välja alternativet "Spara som..."​. Ange ett kort men beskrivande filnamn och välj filformatet **"PNG (*.PNG)"​**. Tryck sedan på knappen "​Spara"​.
-  - Klart! Öppna utforskaren och dubbelklicka på bilden för att öppna den och verifiera att den blev som tänkt. Du kan nu infoga bilden i dokumentation,​ använda den på webben, eller bifoga den med ett e-postmeddelande.+  - Klart! Öppna ​[[utforskaren]] och dubbelklicka på bilden för att öppna den och verifiera att den blev som tänkt. Du kan nu infoga bilden i dokumentation,​ använda den på webben, eller bifoga den med ett e-postmeddelande.
  
  
skarmdump.txt · Last modified: 2015-08-10 11:16 by cr