User Tools

Site Tools


skarmdump

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
skarmdump [2010-11-24 14:14]
cr
skarmdump [2015-08-10 11:16] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​screenshot|This page in English]]</​wrap>​
 ====== Hur tar jag en skärmdump för att dokumentera det som visas på min bildskärm? ====== ====== Hur tar jag en skärmdump för att dokumentera det som visas på min bildskärm? ======
  
Line 15: Line 16:
   - Redigera skärmdumpen efter egna önskemål om så behövs.   - Redigera skärmdumpen efter egna önskemål om så behövs.
   - Välj att spara bilden genom att öppna menyn "​Arkiv"​ och välja alternativet "Spara som..."​. Ange ett kort men beskrivande filnamn och välj filformatet **"PNG (*.PNG)"​**. Tryck sedan på knappen "​Spara"​.   - Välj att spara bilden genom att öppna menyn "​Arkiv"​ och välja alternativet "Spara som..."​. Ange ett kort men beskrivande filnamn och välj filformatet **"PNG (*.PNG)"​**. Tryck sedan på knappen "​Spara"​.
-  - Klart! Öppna utforskaren och dubbelklicka på bilden för att öppna den och verifiera att den blev som tänkt. Du kan nu infoga bilden i dokumentation,​ använda den på webben, eller bifoga den med ett e-postmeddelande.+  - Klart! Öppna ​[[utforskaren]] och dubbelklicka på bilden för att öppna den och verifiera att den blev som tänkt. Du kan nu infoga bilden i dokumentation,​ använda den på webben, eller bifoga den med ett e-postmeddelande.
  
  
skarmdump.1290604472.txt.gz · Last modified: 2010-11-24 14:14 by cr