User Tools

Site Tools


skarmdump

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
skarmdump [2008-02-08 20:09]
cr skapad
skarmdump [2015-08-10 11:16] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​screenshot|This page in English]]</​wrap>​
 ====== Hur tar jag en skärmdump för att dokumentera det som visas på min bildskärm? ====== ====== Hur tar jag en skärmdump för att dokumentera det som visas på min bildskärm? ======
  
Line 15: Line 16:
   - Redigera skärmdumpen efter egna önskemål om så behövs.   - Redigera skärmdumpen efter egna önskemål om så behövs.
   - Välj att spara bilden genom att öppna menyn "​Arkiv"​ och välja alternativet "Spara som..."​. Ange ett kort men beskrivande filnamn och välj filformatet **"PNG (*.PNG)"​**. Tryck sedan på knappen "​Spara"​.   - Välj att spara bilden genom att öppna menyn "​Arkiv"​ och välja alternativet "Spara som..."​. Ange ett kort men beskrivande filnamn och välj filformatet **"PNG (*.PNG)"​**. Tryck sedan på knappen "​Spara"​.
-  - Klart! Öppna utforskaren och dubbelklicka på bilden för att öppna den och verifiera att den blev som tänkt. Du kan nu infoga bilden i dokumentation,​ använda den på webben, eller bifoga den med ett e-postmeddelande.+  - Klart! Öppna ​[[utforskaren]] och dubbelklicka på bilden för att öppna den och verifiera att den blev som tänkt. Du kan nu infoga bilden i dokumentation,​ använda den på webben, eller bifoga den med ett e-postmeddelande.
  
  
 ===== Tips ===== ===== Tips =====
 +
  
 ==== Bildformat ==== ==== Bildformat ====
Line 24: Line 26:
 Det finns ofta många bildformat att välja mellan. Vilket som är lämpligt att använda beror nästan alltid på vad bilden visar, och hur den är tänkt att distribueras. Det finns ofta många bildformat att välja mellan. Vilket som är lämpligt att använda beror nästan alltid på vad bilden visar, och hur den är tänkt att distribueras.
  
-Visar din bild innehållet i normala skrivbordsprogram bör du i regel alltid välja bildformatet **PNG** enligt ovan. Bildformatet PNG (Portable Network Graphics) är både //​förlustfritt//,​ dvs visar innehållet med bibehållen kvalitet, och har förhållandevis //hög kompression//,​ dvs producerar i dessa användningsfall små bildfiler som är väl lämpade för digital distribution.+Visar din bild innehållet i normala skrivbordsprogram bör du i regel alltid välja bildformatet **PNG** enligt ovan. Bildformatet PNG ([[wp>Portable Network Graphics]]) är både //​förlustfritt//,​ dvs visar innehållet med bibehållen kvalitet, och har förhållandevis //hög kompression//,​ dvs producerar i dessa användningsfall små bildfiler som är väl lämpade för digital distribution.
  
 **Undvik att spara skärmdumpsbilder i bildformaten BMP eller JPEG!** Bildformatet BMP är liksom PNG förlustfritt,​ men producerar nästan okomprimerade bildfiler som är mycket stora i storlek och därför olämpliga för distribution. **Undvik att spara skärmdumpsbilder i bildformaten BMP eller JPEG!** Bildformatet BMP är liksom PNG förlustfritt,​ men producerar nästan okomprimerade bildfiler som är mycket stora i storlek och därför olämpliga för distribution.
skarmdump.1202497777.txt.gz · Last modified: 2008-02-08 20:09 by cr