User Tools

Site Tools


skarmdump

This page in English

Hur tar jag en skärmdump för att dokumentera det som visas på min bildskärm?

Bakgrund

Ibland kan man vilja ta en bild av det som visas på bildskärmen, antingen i felrapporteringssyfte eller i dokumentationssyfte. En sådan bild kallas ofta för skärmdump eller på engelska screenshot.

Här nedan beskrivs hur man kan ta och spara en sådan bild, som sedan kan skickas till någon annan eller infogas i annan dokumentation.

Så här gör du

  1. Tryck på knappen Print Screen för att ta en bild av hela bildskärmsytan. Om du istället vill ta en bild av endast det aktiva fönstret, tryck ned Alt + Print Screen samtidigt.
  2. Starta ritprogrammet Paint genom att klicka på Start-menyn → “Alla program” → “Tillbehör” → “Paint”.
  3. Öppna menyn “Redigera” och välj alternativet “Klistra in”.
  4. Redigera skärmdumpen efter egna önskemål om så behövs.
  5. Välj att spara bilden genom att öppna menyn “Arkiv” och välja alternativet “Spara som…”. Ange ett kort men beskrivande filnamn och välj filformatet “PNG (*.PNG)“. Tryck sedan på knappen “Spara”.
  6. Klart! Öppna utforskaren och dubbelklicka på bilden för att öppna den och verifiera att den blev som tänkt. Du kan nu infoga bilden i dokumentation, använda den på webben, eller bifoga den med ett e-postmeddelande.

Tips

Bildformat

Det finns ofta många bildformat att välja mellan. Vilket som är lämpligt att använda beror nästan alltid på vad bilden visar, och hur den är tänkt att distribueras.

Visar din bild innehållet i normala skrivbordsprogram bör du i regel alltid välja bildformatet PNG enligt ovan. Bildformatet PNG (Portable Network Graphics) är både förlustfritt, dvs visar innehållet med bibehållen kvalitet, och har förhållandevis hög kompression, dvs producerar i dessa användningsfall små bildfiler som är väl lämpade för digital distribution.

Undvik att spara skärmdumpsbilder i bildformaten BMP eller JPEG! Bildformatet BMP är liksom PNG förlustfritt, men producerar nästan okomprimerade bildfiler som är mycket stora i storlek och därför olämpliga för distribution.

Bildformatet JPEG, eller JPG som det också kallas, har hög kompression men är å andra sidan ett bildformat med förluster. Det producerar små bildfiler genom att göra avkall på bildkvaliteten. Därför lämpar sig detta bildformat väl för bilder med hög ursprunglig detaljrikedom och där man kan göra avkall på vissa detaljer utan att informationen blir lidande, exempelvis fotografiska bilder, men det är direkt olämpligt på enklare grafiska bilder eller skärmdumpar där nästan all information bör bevaras. Använder man exempelvis bildformatet JPEG på skärmdumpar, resulterar detta i att enfärgade ytor får märkbara skuggeffekter samt att texter som förekommer i bilden blir suddiga och svårlästa, eller rentav helt oläsliga.

E-post, bildfiler och ordbehandlingsprogram

Om du ska distribuera din skärmdump via e-post, bifoga bildfilen direkt i e-brevet. Undvik att infoga bildfilen i exempelvis Word för att sedan infoga den i e-brevet — detta resulterar endast i att e-brevet blir mycket större samtidigt som bilden blir mera svåråtkomlig för mottagaren.

skarmdump.txt · Last modified: 2015-08-10 11:16 by cr