User Tools

Site Tools


sharepoint

Jag har fått i uppgift att logga in på en SharePoint-webbplats. Hur gör jag?

För vissa LU-gemensamma projekt används produkten Microsoft SharePoint för samverkan och administration, exempelvis samverkan kring dokument, information och förslag. SharePoint-webbplatserna och tekniken tillhandahålls utav LDC.

Om du har blivit inbjuden att ansluta till en SharePoint-webbplats i något projekt, gör så här:

  1. Starta webbläsaren Internet Explorer och gå till den SharePoint-webbplats som du fått instruktioner om att ansluta till.
  2. Du ombeds nu att logga in:
    • För inloggning använder du din Lucat-identitet med en viss modifiering. Tecknen uw\ (bokstäverna u och w direkt följt av ett bakvänt snedstreck) måste nämligen läggas till framför användarnamnet. Om ditt användarnamn i Lucat exempelvis är kans-sge ska du alltså ange följande användarnamn i inloggningsfönstret till SharePoint-webbplatsen:
      uw\kans-sge
    • I lösenordsfältet anger du ditt Lucat-lösenord som vanligt.
  3. Nu ska du förhoppningsvis loggas in på SharePoint-webbplatsen, förutsatt att du blivit inbjuden till denna.

Har du fler frågor eller problem med SharePoint? Kontakta ServiceDesk.

sharepoint.txt · Last modified: 2015-05-18 17:42 by cr