User Tools

Site Tools


saol_plus

This is an old revision of the document!


SAOL Plus

Gratisversion av Svenska Akademiens ordlista (SAOL).

Dokumentation

Se webbplatsen ovan för manual.

Frågor och svar

Hur får jag tag i programmet?

I Windows 8.1 är programmet valbart i självserviceportalen. Se valbart.

Support

Kontakta Helpdesk.

saol_plus.1400834685.txt.gz · Last modified: 2014-05-23 10:44 by cr