User Tools

Site Tools


salut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
salut [2018-10-31 11:12]
cr
salut [2020-01-17 14:51] (current)
pelle
Line 3: Line 3:
 Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester. Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester.
  
-Salut finns på följande webbplats:+Salut finns på 
  
-**https://​salut.lu.se/​**+**https://​salut.lu.se/TrioUser/**  
 + 
 +Där loggar man in med sitt Lucat-ID@lu.se och kan då söka personer och hänvisa telefonen. **Observera** att din mobiltelefon eller dator måste vara ansluten till [[eduroam|EduRoam]] för att du ska komma åt webbsidan.
  
  
Line 21: Line 23:
  
 ===== Tips ===== ===== Tips =====
- 
-==== App till Salut ==== 
- 
-Det finns en praktisk mobiltelefonapp till Salut, för dig som även vill kunna styra hänvisning av din anknytning via din mobiltelefon. 
- 
-Själva appen kan hämtas här: 
-  * https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=trio.enterprise.mobile.referral (mobiltelefon med Android) 
-  * https://​itunes.apple.com/​se/​app/​trio-referral/​id592376664 (mobiltelefon med iOS) 
- 
-Manual för användning av appen finns på https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualer. Här är en direktlänk till manualen för appen: 
- 
-  * https://​www.ldc.lu.se/​sites/​ldc.lu.se/​files/​trio_referral_app_0.pdf 
-  ​ 
- 
- 
  
  
salut.1540980755.txt.gz · Last modified: 2018-10-31 11:12 by cr