User Tools

Site Tools


salut

This is an old revision of the document!


Salut

Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester.

Salut finns på följande webbplats:

https://salut.lu.se/

Vanliga frågor och svar

Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem?

Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst Lucat. Följ anvisningarna på sidan om Lucat för att få dina uppgifter uppdaterade, så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund.

Hur ändrar jag min hänvisning i Salut?

Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan.

Tips

App till Salut

Det finns en praktisk mobiltelefonapp till Salut, för dig som även vill kunna styra hänvisning av din anknytning via din mobiltelefon.

Själva appen kan hämtas här:

Manual för användning av appen finns på https://www.ldc.lu.se/tjanster/telefoni/manualer. Här är en direktlänk till manualen för appen:

Support

Kontakta ServiceDesk vid problem eller frågor om Salut.

Manual

salut.1540980755.txt.gz · Last modified: 2018-10-31 11:12 by cr