User Tools

Site Tools


salut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
salut [2015-06-09 15:42]
pelle [Manual]
salut [2018-10-31 11:12] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 Salut finns på följande webbplats: Salut finns på följande webbplats:
  
-**http://​salut.lu.se/​**+**https://​salut.lu.se/​**
  
  
-===== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? =====+===== Vanliga frågor och svar ===== 
 + 
 +==== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? ====
  
 Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund. Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund.
  
  
-===== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? =====+==== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? ==== 
 + 
 +Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan. 
 + 
 + 
 +===== Tips ===== 
 + 
 +==== App till Salut ==== 
 + 
 +Det finns en praktisk mobiltelefonapp till Salut, för dig som även vill kunna styra hänvisning av din anknytning via din mobiltelefon. 
 + 
 +Själva appen kan hämtas här: 
 +  * https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=trio.enterprise.mobile.referral (mobiltelefon med Android) 
 +  * https://​itunes.apple.com/​se/​app/​trio-referral/​id592376664 (mobiltelefon med iOS)
  
-Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan. Klicka ​på länken "Aktiv." (kort för "​Aktivitet"​) för att logga in och ändra din hänvisningLogga in med ditt eget anknytningsnummer och ditt Salut-lösenordKänner du inte till ditt Salut-lösenord, ​se nedan.+Manual för användning av appen finns på https://www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualerHär är en direktlänk till manualen för appen:
  
 +  * https://​www.ldc.lu.se/​sites/​ldc.lu.se/​files/​trio_referral_app_0.pdf
 +  ​
  
-===== Hur får jag reda på eller ändrar mitt Salut-lösenord?​ ===== 
  
-Kontakta [[ServiceDesk]] hos LDC. 
  
  
salut.1433857339.txt.gz · Last modified: 2015-06-09 15:42 by pelle