User Tools

Site Tools


salut

This is an old revision of the document!


Salut

Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, tjänsteresor eller semester.

Salut finns på följande webbplats:

http://salut.lu.se/

Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem?

Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst Lucat. Följ anvisningarna på sidan om Lucat för att få dina uppgifter uppdaterade, så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund.

Hur ändrar jag min hänvisning i Salut?

Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan. Klicka på länken “Aktiv.” (kort för “Aktivitet”) för att logga in och ändra din hänvisning. Logga in med ditt eget anknytningsnummer och ditt Salut-lösenord. Känner du inte till ditt Salut-lösenord, se nedan.

Hur får jag reda på eller ändrar mitt Salut-lösenord?

Kontakta ServiceDesk hos LDC.

Byte av hänvisningssystem 2010-12-01

LDC informerar på sin hemsida http://www.ldc.lu.se/ om följande förändring:

BYTE AV HÄNVISNINGSSYSTEM FÖR TELEFONI 1 DECEMBER 2010

Lunds universitet byter till ett nytt hänvisningssystem onsdag 1 december 2010.

Läs mer om detta via LDC nyheter: http://www.ldc.lu.se/o.o.i.s?id=6927&news_item=5947

http://salut.lu.se kommer att bytas till en ny webbklient, Vision 80/20 Informera. Via adressen salut.lu.se hanterar du, precis som idag, din anknytning avseende hänvisningar, schema och röstbrevlåda.

Du kan fortfarande hantera röstbrevlåda och hänvisningar på samma sätt som nu från själva telefonen eller från mobil anknytning. Det är samma telefonnummer till röstbrevlådan och samma orsakskoder som idag.

NYTT:

  • Alla lösenord kommer att ändras 1 december till att vara samma som den egna 5-siffriga anknytningen.
  • Gäller både för webb- och telefoninloggning.

ATT GÖRA:

  • Om du har röstbrevlåda ska du lyssna av dina meddelanden senast 30 november kl 17.00.
  • Om du har egen intalad hälsning ska du tala in en ny hälsningsfras efter 1 december.
  • Om du har hänvisningar på din anknytning 30 november ska du lägga in dessa igen 1 december.
  • Om du har schema på din anknytning idag ska du kolla att det är korrekt efter bytet 1 december.

Manualer kommer att finnas tillgängliga måndag 29 november via LDC:s manualer för telefoni: http://www.ldc.lu.se/tjaenster/telefoni/manualer

Observera: Anknytningar i den gamla växelmiljön kommer inte att kunna använda hänvisningar och röstbrevlådor.

Annika Brange LDC, projektledare

Support

Kontakta ServiceDesk vid problem eller frågor om Salut.

Manual

salut.1291039712.txt.gz · Last modified: 2010-11-29 15:08 by cr