User Tools

Site Tools


salut

This is an old revision of the document!


Salut

Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, tjänsteresor eller semester.

Salut finns på följande webbplats:

http://salut.lu.se/

Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem?

Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst Lucat. Följ anvisningarna på sidan om Lucat för att få dina uppgifter uppdaterade, så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund.

Hur ändrar jag min hänvisning i Salut?

Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan. Klicka på länken “Aktiv.” (kort för “Aktivitet”) för att logga in och ändra din hänvisning. Logga in med ditt eget anknytningsnummer och ditt Salut-lösenord. Känner du inte till ditt Salut-lösenord, se nedan.

Hur får jag reda på eller ändrar mitt Salut-lösenord?

Kontakta ServiceDesk hos LDC.

Support

Manual

salut.1245678275.txt.gz · Last modified: 2009-06-22 15:44 by cr