User Tools

Site Tools


salut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
salut [2018-10-31 11:12]
cr
salut [2020-01-20 14:12] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester. Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester.
  
-Salut finns på följande webbplats:+Salut finns på 
  
-**https://​salut.lu.se/**+**https://​salut.lu.se** ​
  
 +Logga in med ditt användarnamn på formen ''//​lucatid//​@lu.se''​ (dvs ditt LUCAT-id följt av ändelsen ''​@lu.se''​ direkt efter).
  
-===== Vanliga frågor ​och svar =====+Efter inloggning kan du söka personer, telefonnummer ​och hänvisa din telefon.
  
-==== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? ==== 
  
-Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund.+===== Trio User =====
  
 +Det finns även ett nyare webbaserat och mobilanpassat verktyg som heter //Trio User// som ska fungera från alla enheter. Trio User kan nås på
  
-==== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? ====+**https://​salut.lu.se/​triouser/​**
  
-Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan.+Logga in med ditt användarnamn på formen ''//​lucatid//​@lu.se''​ (dvs ditt LUCAT-id följt av ändelsen ''​@lu.se''​ direkt efter).
  
 +Efter inloggning kan du söka personer, telefonnummer och hänvisa din telefon.
  
-===== Tips =====+<WRAP important>​Observera att din mobiltelefon eller dator måste vara ansluten till [[Eduroam]] eller något annat av universitetets nätverk för att du ska komma åt webbsidan.</​WRAP>​
  
-==== App till Salut ==== 
  
-Det finns en praktisk mobiltelefonapp till Salut, för dig som även vill kunna styra hänvisning av din anknytning via din mobiltelefon.+===== Vanliga frågor och svar =====
  
-Själva appen kan hämtas här: +==== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? ====
-  * https://​play.google.com/​store/​apps/​details?id=trio.enterprise.mobile.referral (mobiltelefon med Android) +
-  * https://​itunes.apple.com/​se/​app/​trio-referral/​id592376664 (mobiltelefon med iOS)+
  
-Manual ​för användning av appen finns på https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualerHär är en direktlänk till manualen för appen:+Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] ​för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund.
  
-  * https://​www.ldc.lu.se/​sites/​ldc.lu.se/​files/​trio_referral_app_0.pdf 
-  ​ 
  
 +==== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? ====
  
 +Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan.
 +
 +
 +===== Tips =====
  
  
salut.1540980755.txt.gz · Last modified: 2018-10-31 11:12 by cr