User Tools

Site Tools


salut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
salut [2020-01-17 14:51]
pelle
salut [2020-01-20 14:12]
cr
Line 5: Line 5:
 Salut finns på  Salut finns på 
  
-**https://​salut.lu.se/TrioUser/** +**https://​salut.lu.se** ​
  
-Där loggar man in med sitt Lucat-ID@lu.se ​och kan då söka personer och hänvisa ​telefonen. **Observera** att din mobiltelefon eller dator måste vara ansluten till [[eduroam|EduRoam]] för att du ska komma åt webbsidan.+Logga in med ditt användarnamn på formen ''//​lucatid//​@lu.se''​ (dvs ditt LUCAT-id följt av ändelsen ''​@lu.se''​ direkt efter). 
 + 
 +Efter inloggning ​kan du söka personer, telefonnummer ​och hänvisa ​din telefon. 
 + 
 + 
 +===== Trio User ===== 
 + 
 +Det finns även ett nyare webbaserat och mobilanpassat verktyg som heter //Trio User// som ska fungera från alla enheter. Trio User kan nås på 
 + 
 +**https://​salut.lu.se/​triouser/​** 
 + 
 +Logga in med ditt användarnamn på formen ''//​lucatid//​@lu.se''​ (dvs ditt LUCAT-id följt av ändelsen ''​@lu.se''​ direkt efter). 
 + 
 +Efter inloggning kan du söka personer, telefonnummer och hänvisa din telefon. 
 + 
 +<WRAP important>​Observera ​att din mobiltelefon eller dator måste vara ansluten till [[Eduroam]] eller något annat av universitetets nätverk ​för att du ska komma åt webbsidan.</​WRAP>​
  
  
salut.txt · Last modified: 2020-01-20 14:12 by cr