User Tools

Site Tools


salut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
salut [2018-10-31 11:07]
cr [App till Salut]
salut [2020-01-17 14:51]
pelle
Line 3: Line 3:
 Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester. Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester.
  
-Salut finns på följande webbplats:+Salut finns på 
  
-**http://​salut.lu.se/​**+**https://​salut.lu.se/TrioUser/**  
 + 
 +Där loggar man in med sitt Lucat-ID@lu.se och kan då söka personer och hänvisa telefonen. **Observera** att din mobiltelefon eller dator måste vara ansluten till [[eduroam|EduRoam]] för att du ska komma åt webbsidan.
  
  
Line 17: Line 19:
 ==== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? ==== ==== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? ====
  
-Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan. Klicka på länken "​Aktiv."​ (kort för "​Aktivitet"​) för att logga in och ändra din hänvisning. Logga in med ditt eget anknytningsnummer och ditt Salut-lösenord. Känner du inte till ditt Salut-lösenord,​ se nedan.+Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan.
  
  
 ===== Tips ===== ===== Tips =====
- 
-==== App till Salut ==== 
- 
-Det finns en praktisk mobiltelefonapp till Salut, för dig som även vill kunna styra hänvisning av din anknytning via din mobiltelefon. 
- 
-Själva appen kan hämtas här: 
-  * https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=trio.enterprise.mobile.referral (mobiltelefon med Android) 
-  * https://​itunes.apple.com/​se/​app/​trio-referral/​id592376664 (mobiltelefon med iOS) 
- 
-Manual för användning av appen finns på https://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualer. Här är en direktlänk till manualen för appen: 
- 
-  * https://​www.ldc.lu.se/​sites/​ldc.lu.se/​files/​trio_referral_app_0.pdf 
-  ​ 
- 
- 
  
  
salut.txt · Last modified: 2020-01-20 14:12 by cr