User Tools

Site Tools


salut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
salut [2010-11-29 15:08]
cr
salut [2020-01-20 14:12]
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Salut ====== ====== Salut ======
  
-Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, tjänsteresor eller semester.+Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester.
  
-Salut finns på följande webbplats:+Salut finns på 
  
-**http://​salut.lu.se/**+**https://​salut.lu.se** ​
  
 +Logga in med ditt användarnamn på formen ''//​lucatid//​@lu.se''​ (dvs ditt LUCAT-id följt av ändelsen ''​@lu.se''​ direkt efter).
  
-===== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? =====+Efter inloggning kan du söka personer, telefonnummer och hänvisa din telefon.
  
-Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund. 
  
 +===== Trio User =====
  
-===== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? =====+Det finns även ett nyare webbaserat och mobilanpassat verktyg som heter //Trio User// som ska fungera från alla enheter. Trio User kan nås på
  
-Gå till Salut-webbplatsen enligt ovanKlicka på länken "Aktiv." (kort för "​Aktivitet"​) för att logga in och ändra din hänvisning. Logga in med ditt eget anknytningsnummer och ditt Salut-lösenord. Känner du inte till ditt Salut-lösenord, ​se nedan.+**https://​salut.lu.se/​triouser/​**
  
 +Logga in med ditt användarnamn på formen ''//​lucatid//​@lu.se''​ (dvs ditt LUCAT-id följt av ändelsen ''​@lu.se''​ direkt efter).
  
-===== Hur får jag reda på eller ändrar mitt Salut-lösenord?​ =====+Efter inloggning kan du söka personer, telefonnummer och hänvisa din telefon.
  
-Kontakta ​[[ServiceDesk]] hos LDC.+<WRAP important>​Observera att din mobiltelefon eller dator måste vara ansluten till [[Eduroam]] eller något annat av universitetets nätverk för att du ska komma åt webbsidan.</​WRAP>​
  
  
-===== Byte av hänvisningssystem 2010-12-01 ​=====+===== Vanliga frågor och svar =====
  
-LDC informerar på sin hemsida http://​www.ldc.lu.se/​ om följande förändring:​+==== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? ====
  
 +Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund.
  
-==== BYTE AV HÄNVISNINGSSYSTEM FÖR TELEFONI 1 DECEMBER 2010 ==== 
- 
-Lunds universitet byter till ett nytt hänvisningssystem onsdag 1 december 2010. 
- 
-Läs mer om detta via LDC nyheter: http://​www.ldc.lu.se/​o.o.i.s?​id=6927&​news_item=5947 
- 
-http://​salut.lu.se kommer att bytas till en ny webbklient, Vision 80/20 Informera. Via adressen salut.lu.se hanterar du, precis som idag, din anknytning avseende hänvisningar,​ schema och röstbrevlåda. 
- 
-Du kan fortfarande hantera röstbrevlåda och hänvisningar på samma sätt som nu från själva telefonen eller från [[mobil anknytning]]. Det är samma telefonnummer till röstbrevlådan och samma orsakskoder som idag. 
- 
-=== NYTT: === 
- 
-  * **Alla** lösenord kommer att ändras 1 december till att vara samma som den egna 5-siffriga anknytningen. 
-  * Gäller både för webb- och telefoninloggning. 
- 
-=== ATT GÖRA: === 
  
-  * Om du har röstbrevlåda ska du lyssna av dina meddelanden senast 30 november kl 17.00. +==== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? ====
-  * Om du har egen intalad hälsning ska du tala in en ny hälsningsfras efter 1 december. +
-  * Om du har hänvisningar på din anknytning 30 november ska du lägga in dessa igen 1 december. +
-  * Om du har schema på din anknytning idag ska du kolla att det är korrekt efter bytet 1 december.+
  
-Manualer kommer att finnas tillgängliga måndag 29 november via LDC:s manualer för telefoni: http://www.ldc.lu.se/​tjaenster/​telefoni/​manualer+Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan.
  
-Observera: Anknytningar i den gamla växelmiljön kommer inte att kunna använda hänvisningar och röstbrevlådor. 
  
-//Annika Brange LDC, projektledare//​+===== Tips =====
  
  
Line 64: Line 47:
 ==== Manual ==== ==== Manual ====
  
-  * http://​www.ldc.lu.se/​tjaenster/​telefoni/​manualer+  * http://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualer
  
  
salut.txt · Last modified: 2020-01-20 14:12 by cr