User Tools

Site Tools


salut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
salut [2009-06-22 15:45]
cr
salut [2020-01-17 14:51]
pelle
Line 1: Line 1:
 ====== Salut ====== ====== Salut ======
  
-Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, tjänsteresor eller semester.+Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester.
  
-Salut finns på följande webbplats:+Salut finns på 
  
-**http://​salut.lu.se/​**+**https://​salut.lu.se/TrioUser/** 
  
 +Där loggar man in med sitt Lucat-ID@lu.se och kan då söka personer och hänvisa telefonen. **Observera** att din mobiltelefon eller dator måste vara ansluten till [[eduroam|EduRoam]] för att du ska komma åt webbsidan.
  
-===== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? ===== 
  
-Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund.+===== Vanliga frågor och svar =====
  
 +==== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? ====
  
-===== Hur ändrar jag min hänvisning ​i Salut? =====+Uppgifterna ​i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund.
  
-Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan. Klicka på länken "​Aktiv."​ (kort för "​Aktivitet"​) för att logga in och ändra din hänvisning. Logga in med ditt eget anknytningsnummer och ditt Salut-lösenord. Känner du inte till ditt Salut-lösenord,​ se nedan. 
  
 +==== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? ====
  
-===== Hur får jag reda på eller ändrar mitt Salut-lösenord? =====+Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan.
  
-Kontakta [[ServiceDesk]] hos LDC.+ 
 +===== Tips =====
  
  
Line 26: Line 28:
  
 Kontakta [[ServiceDesk]] vid problem eller frågor om Salut. Kontakta [[ServiceDesk]] vid problem eller frågor om Salut.
 +
  
 ==== Manual ==== ==== Manual ====
  
-  * http://​www.ldc.lu.se/​tjaenster/​telefoni/​manualer+  * http://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualer
  
  
salut.txt · Last modified: 2020-01-20 14:12 by cr