User Tools

Site Tools


salut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
salut [2009-06-22 15:44]
cr
salut [2020-01-20 14:12]
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Salut ====== ====== Salut ======
  
-Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, tjänsteresor eller semester.+Salut är ett universitetetsgemensamt system för administration av telefonin. Salut är i sin enklaste form ett webbaserat hjälpmedel för att snabbt söka fram en anknytning eller person, men genom Salut kan man också själv exempelvis i förväg styra och planera in sina egna hänvisningar vid till exempel möten, lunch, tjänsteresor eller semester.
  
-Salut finns på följande webbplats:+Salut finns på 
  
-**http://​salut.lu.se/**+**https://​salut.lu.se** ​
  
 +Logga in med ditt användarnamn på formen ''//​lucatid//​@lu.se''​ (dvs ditt LUCAT-id följt av ändelsen ''​@lu.se''​ direkt efter).
  
-===== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? =====+Efter inloggning kan du söka personer, telefonnummer och hänvisa din telefon.
  
-Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund. 
  
 +===== Trio User =====
  
-===== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? =====+Det finns även ett nyare webbaserat och mobilanpassat verktyg som heter //Trio User// som ska fungera från alla enheter. Trio User kan nås på
  
-Gå till Salut-webbplatsen enligt ovanKlicka på länken "Aktiv." (kort för "​Aktivitet"​) för att logga in och ändra din hänvisning. Logga in med ditt eget anknytningsnummer och ditt Salut-lösenord. Känner du inte till ditt Salut-lösenord, ​se nedan.+**https://​salut.lu.se/​triouser/​**
  
 +Logga in med ditt användarnamn på formen ''//​lucatid//​@lu.se''​ (dvs ditt LUCAT-id följt av ändelsen ''​@lu.se''​ direkt efter).
  
-===== Hur får jag reda på eller ändrar mitt Salut-lösenord?​ =====+Efter inloggning kan du söka personer, telefonnummer och hänvisa din telefon.
  
-Kontakta ​[[ServiceDesk]] hos LDC.+<WRAP important>​Observera att din mobiltelefon eller dator måste vara ansluten till [[Eduroam]] eller något annat av universitetets nätverk för att du ska komma åt webbsidan.</​WRAP>​ 
 + 
 + 
 +===== Vanliga frågor och svar ===== 
 + 
 +==== Mina uppgifter i Salut stämmer inte! Hur ändrar jag dem? ==== 
 + 
 +Uppgifterna i Salut hämtas från universitetets katalogtjänst [[Lucat]]. Följ anvisningarna på sidan om [[Lucat]] för att få dina uppgifter uppdaterade,​ så ska du se att även uppgifterna i Salut automatiskt uppdateras efter en stund. 
 + 
 + 
 +==== Hur ändrar jag min hänvisning i Salut? ==== 
 + 
 +Gå till Salut-webbplatsen enligt ovan. 
 + 
 + 
 +===== Tips =====
  
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-  * [[ServiceDesk]]+Kontakta ​[[ServiceDesk]] ​vid problem eller frågor om Salut. 
  
 ==== Manual ==== ==== Manual ====
  
-  * http://​www.ldc.lu.se/​tjaenster/​telefoni/​manualer+  * http://​www.ldc.lu.se/​tjanster/​telefoni/​manualer
  
  
salut.txt · Last modified: 2020-01-20 14:12 by cr