User Tools

Site Tools


rstudio

This is an old revision of the document!


This page in English

RStudio

RStudio är en editor och integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för programspråket R. R behöver inte installeras separat, utan är inkluderat med RStudio. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt.

Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.rstudio.com.

Se även https://sv.wikipedia.org/wiki/R_(programspråk).

Installation av programmet

Om datorn sköts av DDG bör du installera programmet via Software Center på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.

Installationsfiler för installation på övriga datorer kan hämtas på www.rstudio.com/products/rstudio/download/.

Support

Vid frågor om själva programmet, kontakta i första hand din lärare eller projektet på https://support.rstudio.com.

rstudio.1544453408.txt.gz · Last modified: 2018-12-10 15:50 by cr