User Tools

Site Tools


rstudio

This is an old revision of the document!


This page in English

RStudio

RStudio är en editor och utvecklingsmiljö för programspråket R. Programmet är öppen källkod och kan användas fritt.

Mer information om programmet finns på projektets webbplats www.rstudio.com.

Se även https://sv.wikipedia.org/wiki/R_(programspråk).

Installation av programmet

Om datorn sköts av DDG bör du installera programmet via Software Center på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.

Installationsfiler för installation på övriga datorer kan hämtas på www.rstudio.com/products/rstudio/download/.

Support

Vid frågor om själva programmet, kontakta i första hand din lärare eller projektet på https://support.rstudio.com.

rstudio.1544453145.txt.gz · Last modified: 2018-12-10 15:45 by cr