User Tools

Site Tools


request_tracker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
request_tracker [2016-05-18 10:36]
cr
request_tracker [2016-05-18 10:37]
cr [Fördelar med ärendehantering]
Line 18: Line 18:
   * Lättare att vid behov skicka ärendet vidare till lämplig expert   * Lättare att vid behov skicka ärendet vidare till lämplig expert
   * Lättare för alla inblandade att följa ärendet och dess status, även om ärendet behöver skickas vidare   * Lättare för alla inblandade att följa ärendet och dess status, även om ärendet behöver skickas vidare
 +  * Möjlighet till snabbare åtgärder genom snabbare och bättre hantering
   * Spårbarhet och historik   * Spårbarhet och historik
   * Bättre uppföljning   * Bättre uppföljning
request_tracker.txt · Last modified: 2016-05-18 10:45 by cr