User Tools

Site Tools


request_tracker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
request_tracker [2016-05-18 10:35]
cr created
request_tracker [2016-05-18 10:37]
cr [Fördelar med ärendehantering]
Line 4: Line 4:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-[[DDG]], [[kort|LU-kortet]] och [[SoT]] använder sedan maj 2016 ett ärendehanteringssystem som heter [[wp>​Request Tracker]] (förkortat RT) för support, felrapportering och önskemål och andra typer av ärenden.+[[DDG]], [[kort|LU-kortet]] och [[SoT]] använder sedan maj 2016 ett ärendehanteringssystem som heter [[wp>​Request Tracker]] (förkortat ​"RT") för support, felrapportering och önskemål och andra typer av ärenden.
  
 Ärendehanteringssystemet finns på följande webbadress: Ärendehanteringssystemet finns på följande webbadress:
Line 18: Line 18:
   * Lättare att vid behov skicka ärendet vidare till lämplig expert   * Lättare att vid behov skicka ärendet vidare till lämplig expert
   * Lättare för alla inblandade att följa ärendet och dess status, även om ärendet behöver skickas vidare   * Lättare för alla inblandade att följa ärendet och dess status, även om ärendet behöver skickas vidare
 +  * Möjlighet till snabbare åtgärder genom snabbare och bättre hantering
   * Spårbarhet och historik   * Spårbarhet och historik
   * Bättre uppföljning   * Bättre uppföljning
request_tracker.txt · Last modified: 2016-05-18 10:45 by cr