User Tools

Site Tools


request_tracker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
request_tracker [2016-05-18 10:35]
cr created
request_tracker [2016-05-18 10:36]
cr
Line 4: Line 4:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-[[DDG]], [[kort|LU-kortet]] och [[SoT]] använder sedan maj 2016 ett ärendehanteringssystem som heter [[wp>​Request Tracker]] (förkortat RT) för support, felrapportering och önskemål och andra typer av ärenden.+[[DDG]], [[kort|LU-kortet]] och [[SoT]] använder sedan maj 2016 ett ärendehanteringssystem som heter [[wp>​Request Tracker]] (förkortat ​"RT") för support, felrapportering och önskemål och andra typer av ärenden.
  
 Ärendehanteringssystemet finns på följande webbadress: Ärendehanteringssystemet finns på följande webbadress:
request_tracker.txt · Last modified: 2016-05-18 10:45 by cr