User Tools

Site Tools


regler-och-aviseringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

regler-och-aviseringar [2009-06-01 14:13]
cr skapad
regler-och-aviseringar [2010-07-29 11:17] (current)
cr
Line 1: Line 1:
-====== Jag vill automatisk filtrera vissa typer av mail och flytta in dem i särskilda mappar. Hur gör jag? ====== +Se [[outlook-regler-och-aviseringar|denna sida]].
- +
-Vill du ha regler ​i din inkorg som automatiskt flyttar mail, som skickats till dig från någon särskild adress, eller till någog särskild funktionsadress,​ eller med vissa typer av ord i ärenderaden,​ till särskilda mappar i din inkorg? +
- +
-Detta kan du lägga in själv! Enklast är att börja med skapa dina önskade mappar i din Inkorg i Outlook, om du inte redan gjort det. Högerklicka på "​Inkorgen"​ och välj "Ny mapp...",​ och upprepa vid behov. +
- +
-Sedan, när dina mappar är skapade, gör följande:​ +
- +
-  ​Välj alternativet "​Regler ​och aviseringar..."​ i menyn "​Verktyg"​ i Outlook. +
-  ​Välj att skapa en ny regel. +
-  - Välj sedan mallen "​Flytta meddelanden som skickats till en distributionslista till en mapp" om du till exempel automatiskt vill flytta mail som skickats till en funktionsadress. +
-    - I fältet "​Personer eller distributionslista",​ ange den funktionsadress det gäller. +
-    - I fältet "​Mapp",​ välj den mapp dit du vill att mail som matchar detta villkor ska flyttas. +
-    - Klicka sedan vidare. +
-  - I sista skärmen finns ett alternativ "Kör regeln nu på meddelanden som redan finns i Inkorgen"​ som du bör aktivera. Detta gör att regeln tillämpas även på befintliga mail i Inkorgen. +
-  - Klart! +
- +
-Hur man använder Regler och aviseringar ​i Outlook finns även beskrivet i [[ldc_webbsupport|LDC:s webbsupport]];​ använd först länken som finns på den sidan, sedan kan du komma åt exempelvis artiklarna https://​support.comaround.se/​knowledgeBase/​title.aspx?​titleID=4&​topicID=1556 eller https://​support.comaround.se/​knowledgeBase/​title.aspx?​titleID=4&​topicID=1419. +
- +
-Hör av dig till [[Helpdesk]] om du behöver mer hjälp med detta. +
- +
regler-och-aviseringar.txt · Last modified: 2010-07-29 11:17 by cr