User Tools

Site Tools


razorsql

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

razorsql [2009-10-07 16:10] (current)
cr skapad
Line 1: Line 1:
 +====== RazorSQL ======
  
 +Här nedan finns instruktioner för SQL-klientprogrammet RazorSQL.
 +
 +
 +===== SSL mot MySQL =====
 +
 +Följande instruktioner har Karim bidragit med.
 +
 +"Här kommer en guide hur man får SSL mot MySQL att funka på RazorSQL.
 +Guiden gäller för LU:s Ladok och deras certifikat, men bör funka precis likadant (fast med andra cert) på mot andra servrar.
 +
 +  - Ladda ner de två rotcertifikaten på http://​www.ca.lu.se/​cert/​root.php (jag har inte kollat vilket av dem som egentligen behövs, men ändå lika bra att ta båda).
 +  - Öppna Java-kontrollpanelen
 +  - Gå till fliken "​Säkerhet"​
 +  - Tryck på "​Certifikat"​
 +  - Importera de två certifikaten från punkt 1.
 +  - Gå till RazorSQL (ej fullständiga instruktioner)
 +
 +En "​normal"​ (dvs utan SSL) JDBC URL till LU:s Ladok OPEN ser ut så här:
 +<​code>​jdbc:​mysql://​ladokopen-lu.srv.lu.se/?​noDatetimeStringSync=true</​code>​
 +
 +Med SSL ska den vara så här (SSL krävs, rekommenderas):​
 +<​code>​jdbc:​mysql://​ladokopen-lu.srv.lu.se/?​noDatetimeStringSync=true&​verifyServerCertificate=false&​useSSL=true&​requireSSL=true</​code>​
 +
 +Eller så här (använd SSL om det finns):
 +<​code>​jdbc:​mysql://​ladokopen-lu.srv.lu.se/?​noDatetimeStringSync=true&​verifyServerCertificate=false&​useSSL=true&​requireSSL=false</​code>​
 +
 +"
razorsql.txt · Last modified: 2009-10-07 16:10 by cr