User Tools

Site Tools


razorsql

RazorSQL

Här nedan finns instruktioner för SQL-klientprogrammet RazorSQL.

SSL mot MySQL

Följande instruktioner har Karim bidragit med.

“Här kommer en guide hur man får SSL mot MySQL att funka på RazorSQL. Guiden gäller för LU:s Ladok och deras certifikat, men bör funka precis likadant (fast med andra cert) på mot andra servrar.

  1. Ladda ner de två rotcertifikaten på http://www.ca.lu.se/cert/root.php (jag har inte kollat vilket av dem som egentligen behövs, men ändå lika bra att ta båda).
  2. Öppna Java-kontrollpanelen
  3. Gå till fliken “Säkerhet”
  4. Tryck på “Certifikat”
  5. Importera de två certifikaten från punkt 1.
  6. Gå till RazorSQL (ej fullständiga instruktioner)

En “normal” (dvs utan SSL) JDBC URL till LU:s Ladok OPEN ser ut så här:

jdbc:mysql://ladokopen-lu.srv.lu.se/?noDatetimeStringSync=true

Med SSL ska den vara så här (SSL krävs, rekommenderas):

jdbc:mysql://ladokopen-lu.srv.lu.se/?noDatetimeStringSync=true&verifyServerCertificate=false&useSSL=true&requireSSL=true

Eller så här (använd SSL om det finns):

jdbc:mysql://ladokopen-lu.srv.lu.se/?noDatetimeStringSync=true&verifyServerCertificate=false&useSSL=true&requireSSL=false

razorsql.txt · Last modified: 2009-10-07 16:10 by cr