User Tools

Site Tools


r8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
r8 [2008-09-17 15:28]
cr
r8 [2008-09-17 16:12]
cr
Line 5: Line 5:
  
 Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för digitalkameran Ricoh R8. Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för digitalkameran Ricoh R8.
 +
  
  
Line 13: Line 14:
   * 10 megapixel   * 10 megapixel
   * 7,1 gånger optisk zoom   * 7,1 gånger optisk zoom
-  * SD-minneskort på 4 GB+  * SDHC-minneskort på 4 GB
  
  
Line 70: Line 71:
     - Gå in i mappen "​DCIM"​.     - Gå in i mappen "​DCIM"​.
     - Gå in i undermappen med namnet "​100RICOH"​ (eller liknande). I denna mapp finns bilderna. Vill du spara bilderna, för över dem till din hemkatalog eller en gemensam mapp.     - Gå in i undermappen med namnet "​100RICOH"​ (eller liknande). I denna mapp finns bilderna. Vill du spara bilderna, för över dem till din hemkatalog eller en gemensam mapp.
 +
 +
 +==== Ladda batterier ====
 +
 +Med kameran följer två batterier, ett i kameran och ett extrabatteri i väskan.
 +
 +För att ladda batteriet som finns i kameran, gör följande:
 +
 +  - Stäng av kameran genom att trycka på knappen "​POWER"​ på kamerans ovansida.
 +  - Öppna batteriluckan på kamerans undersida, genom att försiktigt skjuta luckan i den riktning som visas av en liten pil.
 +  - När batteriluckan är öppen, för den lilla beigefärgade hållare som håller batteriet på plats i den riktning som visas av en liten pil.
 +  - Placera batteriet i batteriladdaren. Den sida på batteriet som har text ska vara uppåt och vara synlig.
 +  - En grön lampa på batteriladdaren indikerar att batteriet laddas. När batteriet är färdigladdat släcks lampan automatiskt.
 +  - När batteriet är färdigladdat,​ sätt tillbaka det i kameran.
     ​     ​
  
Line 78: Line 93:
   - Ta bort ev. bilder som du inte vill låta vara kvar.   - Ta bort ev. bilder som du inte vill låta vara kvar.
   - Stäng av kameran med hjälp av knappen "​POWER"​.   - Stäng av kameran med hjälp av knappen "​POWER"​.
 +  - Vid behov, ladda kamerans batteri enligt instruktionerna ovan.
   - Stoppa kameran i väskan.   - Stoppa kameran i väskan.
   - Vira ihop alla kablar och tillbehör (utom batteriladdaren,​ som inte får plats i väskan) på ett snyggt sätt och lägg dem i väskan.   - Vira ihop alla kablar och tillbehör (utom batteriladdaren,​ som inte får plats i väskan) på ett snyggt sätt och lägg dem i väskan.
r8.txt · Last modified: 2008-09-17 16:12 by cr