User Tools

Site Tools


r8

Ricoh R8

ricoh_r8_front_and_back.jpg

Här nedan finns länkar till diverse instruktioner för digitalkameran Ricoh R8.

Specifikationer

 • Kompaktdigitalkamera
 • 10 megapixel
 • 7,1 gånger optisk zoom
 • SDHC-minneskort på 4 GB

Dokumentation

Snabbguide

Ta en bild med kameran

 1. Tryck på knappen “POWER” ovanpå kameran.
 2. Se till att lägesväljaren på kamerans ovansida är i läget markerat med en grön kamerasymbol (autoläge) .
 3. Vid behov, justera zoomen med zoomreglaget ovanpå kameran.
 4. Håll avtryckaren på kamerans ovansida halvvägs nedtryckt tills motivet visas inom en grön ram i displayen. Då har kameran motivet i fokus.
 5. Tryck ned avtryckaren helt för att ta bild.

Aktivera eller avaktivera blixten

 1. Med kameran i fotograferingsläget ovan, för väljaren på kamerans baksida kort mot höger, till läget markerat med blixtsymbol .
 2. Blixtmenyn visas i displayen. För väljaren på kamerans baksida nedåt eller uppåt till det blixtläge som önskas, och tryck sedan på väljaren för att välja det önskade blixtläget. Autoläget fungerar bra i de flesta fall.

Visa tagna bilder i kameran

 1. Se till att kameran är påslagen, på samma sätt som i första steget ovan.
 2. Tryck på översta knappen på kamerans baksida, markerad med en grön pil i en grön ram (bildvisningsknappen) .
 3. Senast tagna bild visas. Använd väljaren på kamerans baksida och bläddra höger eller vänster för att visa övriga bilder.
 4. För att visa detaljer i den tagna bilden kan du även använda zoomreglaget ovanpå kameran för att zooma in och ut i bilden.

Ta bort en bild

 1. Se till att kameran är påslagen och i bildvisningsläge, enligt beskrivningen ovan.
 2. Bläddra med hjälp av väljaren på baksidan av kameran till den bild du vill ta bort.
 3. Tryck på borttagningsknappen (markerad med en soptunna) på baksidan av kameran.
 4. Borttagningsmenyn visas i displayen. Använd väljaren på baksidan av kameran för att bläddra ett steg nedåt och välja menyalternativet “Delete One”.
 5. Tryck på väljaren på baksidan för att bekräfta borttagningen.

Koppla kameran till datorn för bildöverföring

I kameraväskan finns en USB-kabel för anslutning av kameran till en dator, så att bilder från kameran kan föras över till en dator. Gör så här för att ansluta kameran till en dator.

 1. Anslut kabeln till kameran. På kamerans ena sida (den sida där remmen sitter) finns en liten gummilucka. Öppna den försiktigt. Därunder finns ett uttag märkt “USB” där den lilla änden på USB-kabeln passar. Anslut kabeln försiktigt.
 2. Anslut andra änden av kabeln till ett ledigt USB-uttag på datorn.
 3. Meddelandet “Connecting to PC…” visas efter ett tag och blinkar på kameran.
 4. Öppna programmet Utforskaren på datorn.
  1. I Utforskaren, gå in på “Den här datorn”.
  2. Kameran ska automatiskt ha hamnat som en enhet med namnet “RICOHDCX”. Dubbelklicka på denna enhet.
  3. Gå in i mappen “DCIM”.
  4. Gå in i undermappen med namnet “100RICOH” (eller liknande). I denna mapp finns bilderna. Vill du spara bilderna, för över dem till din hemkatalog eller en gemensam mapp.

Ladda batterier

Med kameran följer två batterier, ett i kameran och ett extrabatteri i väskan.

För att ladda batteriet som finns i kameran, gör följande:

 1. Stäng av kameran genom att trycka på knappen “POWER” på kamerans ovansida.
 2. Öppna batteriluckan på kamerans undersida, genom att försiktigt skjuta luckan i den riktning som visas av en liten pil.
 3. När batteriluckan är öppen, för den lilla beigefärgade hållare som håller batteriet på plats i den riktning som visas av en liten pil.
 4. Placera batteriet i batteriladdaren. Den sida på batteriet som har text ska vara uppåt och vara synlig.
 5. En grön lampa på batteriladdaren indikerar att batteriet laddas. När batteriet är färdigladdat släcks lampan automatiskt.
 6. När batteriet är färdigladdat, sätt tillbaka det i kameran.

Efter användning av kameran

När du använt färdigt kameran, gör följande:

 1. Ta bort ev. bilder som du inte vill låta vara kvar.
 2. Stäng av kameran med hjälp av knappen “POWER”.
 3. Vid behov, ladda kamerans batteri enligt instruktionerna ovan.
 4. Stoppa kameran i väskan.
 5. Vira ihop alla kablar och tillbehör (utom batteriladdaren, som inte får plats i väskan) på ett snyggt sätt och lägg dem i väskan.
 6. Ta med dig väskan och batteriladdaren och kontrollera att inget är kvar.
r8.txt · Last modified: 2008-09-17 16:12 by cr