User Tools

Site Tools


putty

This page in English

PuTTY

PuTTY är klientprogramvara till Windows för anslutning till datorer som stödjer anslutning via protokollet SSH, exempelvis datorer med Linux eller Unix. Även fler programvaror som Pageant m.m. ingår i programsviten.

Mer information om PuTTY finns på http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/.

Frågor och svar

Kan jag få PuTTY på min dator?

PuTTY är förinstallerat på alla datorer som DDG sköter.

Support

Kontakta LTH Support.

putty.txt · Last modified: 2018-05-18 13:55 by cr