User Tools

Site Tools


publika_datorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

publika_datorer [2007-09-18 16:42]
cr skapad
publika_datorer [2015-06-15 23:16] (current)
perf
Line 3: Line 3:
 Datorn i sig är i allmänhet inget problem, men däremot är kravet på att användare antingen inte ska behöva logga in alls, eller ska kunna dela på en gemensam inloggning, ett stort problem. Datorn i sig är i allmänhet inget problem, men däremot är kravet på att användare antingen inte ska behöva logga in alls, eller ska kunna dela på en gemensam inloggning, ett stort problem.
  
-För alla datorer på universitetet som är anslutna till universitetets datornätverk [[LUNET]] gäller nämligen även automatiskt [[SUNET]]:s villkor och regler. SUNET:s regler säger specifikt följande((http://​basun.sunet.se/​html_docs/​extregler.html#​aup)):+För alla datorer på universitetet som är anslutna till universitetets datornätverk [[LUNET]] gäller nämligen även automatiskt [[SUNET]]:s villkor och regler. SUNET:s regler säger specifikt följande((http://​basun.sunet.se/​html_docs/​extregler.html#​7)):
  
 //"En organisation som använder SUNET via publika terminaler skall tillse att det finns ett system för identifiering av användarna av de publika terminalerna."//​ //"En organisation som använder SUNET via publika terminaler skall tillse att det finns ett system för identifiering av användarna av de publika terminalerna."//​
publika_datorer.1190126521.txt.gz · Last modified: 2007-09-18 16:42 by cr