User Tools

Site Tools


publika_datorer

Vi vill ha en publik dator där flera besökare/studenter/doktorander/timanställda/externa antingen inte behöver logga in alls för att använda den, eller kan dela på en gemensam inloggning. Kan ni ordna det?

Datorn i sig är i allmänhet inget problem, men däremot är kravet på att användare antingen inte ska behöva logga in alls, eller ska kunna dela på en gemensam inloggning, ett stort problem.

För alla datorer på universitetet som är anslutna till universitetets datornätverk LUNET gäller nämligen även automatiskt SUNET:s villkor och regler. SUNET:s regler säger specifikt följande1):

“En organisation som använder SUNET via publika terminaler skall tillse att det finns ett system för identifiering av användarna av de publika terminalerna.”

Detta innebär i praktiken att datorerna måste vara konfigurerade så att någon form av inloggning krävs, så att varje person som använder eller har använt datorn unikt kan identifieras. Därför kan vi tyvärr i allmänhet inte medge att datorer utan inloggning sätts upp, eller att gemensamma inloggningar används.

publika_datorer.txt · Last modified: 2015-06-15 23:16 by perf