User Tools

Site Tools


projektorer

Projektorer

Bakgrund

I de flesta av kansliets konferensrum finns det fasta projektorer monterade i taket som kan användas exempelvis för presentationer tillsammans med en medhavd dator, exempelvis en lånedator eller en annan bärbar dator.

I avsnittet konferensrum finns en tabell över i vilka konferensrum det finns en fast monterad projektor.

Så här gör du

 1. Koppla in datorn till projektorn. Sitter projektorn i taket finns det normalt ett uttag i väggen, ofta nära tavlan eller duken, för anslutning av datorn till projektorn med en så kallad VGA-kabel. I allmänhet finns det också en tillräckligt lång VGA-kabel i lokalen som kan användas.
  1. Se till att VGA-kabeln är ansluten till det för detta ändamål avsedda uttaget i väggen.
  2. Anslut andra änden av VGA-kabeln till den för detta ändamål avsedda kontakten på datorn. Dra endast åt skruvarna försiktigt.
 2. Starta datorn.
 3. Starta projektorn. I lokalen ska finnas en fjärrkontroll för projektorn som kan användas för att starta projektorn. Det är normalt att det tar ca en minut innan något visas, efter det att projektorn startats.
 4. I vissa större föreläsningssalar finns det en pekskärm som styr konferensutrustningen inklusive projektorn. Tryck på “PC” eller “Data” på denna pekskärm för att ange att bilden från datorn ska visas.
 5. Använd en särskild knappkombination på datorn för att växla till ett läge som gör att bilden även visas på projektorn. Vad denna knappkombination är varierar mellan olika datortillverkare och datormodeller. Se avsnittet lånedatorer för information om vad den är på våra lånedatorer.
 6. Klart. Du behöver normalt inte ändra några inställningar på projektorn.

När du är klar:

 1. Stäng av projektorn med hjälp av fjärrkontrollen.
 2. Stäng av datorn.
 3. Skruva loss VGA-kabeln från datorn. Fanns den i lokalen när du kom, låt den sitta kvar i väggen i andra änden, men rulla ihop den prydligt.

Support

Om projektorn inte fungerar, eller om du har frågor om projektorerna, kontakta SoT.

projektorer.txt · Last modified: 2015-05-13 14:03 by cr