User Tools

Site Tools


programvara

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
programvara [2018-07-19 11:05]
cr
programvara [2018-07-19 11:05] (current)
cr [Tillgängligt i självserviceportalen (Software Center)]
Line 65: Line 65:
 Du kan själv installera de programvaror du hittar i [[Software Center]]. Nedan finns utbudet av programvaror i denna självserviceportal. Observera att denna lista kanske inte alltid är helt aktuell. Starta [[Software Center]] så ser du allt. Du kan själv installera de programvaror du hittar i [[Software Center]]. Nedan finns utbudet av programvaror i denna självserviceportal. Observera att denna lista kanske inte alltid är helt aktuell. Starta [[Software Center]] så ser du allt.
  
-  * [[AppsAnywhere]] 
   * [[7-Zip]] (programvara för uppackning och komprimering av filer)   * [[7-Zip]] (programvara för uppackning och komprimering av filer)
   * [[flash|Adobe Flash Player]]   * [[flash|Adobe Flash Player]]
Line 71: Line 70:
   * AlternaTIFF (insticksmodul för [[Lupin]])   * AlternaTIFF (insticksmodul för [[Lupin]])
   * [[ANSYS]]   * [[ANSYS]]
 +  * [[AppsAnywhere]]
   * [[ArcGIS|ArcGis Desktop]]   * [[ArcGIS|ArcGis Desktop]]
   * [[Audacity]]   * [[Audacity]]
programvara.txt · Last modified: 2018-07-19 11:05 by cr