User Tools

Site Tools


powerpoint-sidfot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
powerpoint-sidfot [2009-11-04 12:49]
cr
powerpoint-sidfot [2009-11-04 12:49] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 I universitetets PowerPoint-mall finns något som ser ut som en "​sidfot",​ och som syns längst ned på vissa typer av sidor. Där det är tänkt att man ska ska skriva in uppgift om fakultet, institution,​ enhet, dokument och datum. I universitetets PowerPoint-mall finns något som ser ut som en "​sidfot",​ och som syns längst ned på vissa typer av sidor. Där det är tänkt att man ska ska skriva in uppgift om fakultet, institution,​ enhet, dokument och datum.
  
-Det är viktigt ​att känna till att denna information inte finns i någon ​"sidfot", utan i en "​bildbakgrund"​ i PowerPoint-mallen. Det finns dessutom flera nivåer av bildbakgrunder i PowerPoint, och i LU:s mall ligger den ovan nämnda informationen i den översta av alla bildbakgrunder.+Det är bra att känna till att denna information ​egentligen ​inte finns i någon sidfot, utan i en "​bildbakgrund"​ i PowerPoint-mallen. Det finns dessutom flera nivåer av bildbakgrunder i PowerPoint, och i LU:s mall ligger den ovan nämnda informationen i den översta av alla bildbakgrunder.
  
 För att komma åt att ändra informationen,​ gör följande: För att komma åt att ändra informationen,​ gör följande:
powerpoint-sidfot.txt · Last modified: 2009-11-04 12:49 by cr