User Tools

Site Tools


powerpoint-sidfot

Hur ändrar jag sidfoten i PowerPoint-mallen?

I universitetets PowerPoint-mall finns något som ser ut som en “sidfot”, och som syns längst ned på vissa typer av sidor. Där det är tänkt att man ska ska skriva in uppgift om fakultet, institution, enhet, dokument och datum.

Det är bra att känna till att denna information egentligen inte finns i någon sidfot, utan i en “bildbakgrund” i PowerPoint-mallen. Det finns dessutom flera nivåer av bildbakgrunder i PowerPoint, och i LU:s mall ligger den ovan nämnda informationen i den översta av alla bildbakgrunder.

För att komma åt att ändra informationen, gör följande:

  1. Klicka på menyfliken “Visa” och sedan “Bildbakgrund”.
  2. Klicka på den översta bildbakgrundsnivån. Det finns som sagt flera nivåer av bildbakgrunder i PowerPoint, och i universitetets mall finns informationen som ser ut som en sidfot i den översta bildbakgrunden.
  3. Klicka på “sidfoten” och gör dina önskade ändringar.
  4. Klicka till slut på knappen “Stäng bakgrundsvy”.
powerpoint-sidfot.txt · Last modified: 2009-11-04 12:49 by cr