User Tools

Site Tools


phishing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
phishing [2016-06-29 17:45]
cr [Måste jag informera er om att jag fått ett bedrägeribrev?]
phishing [2018-05-18 14:29] (current)
cr
Line 55: Line 55:
 Det bästa rådet är därför att, om du är det minsta osäker på att ett brev är äkta, att försöka få det verifierat på annat sätt. Ring till exempel upp och dubbelkolla med avsändaren,​ på ett nummer som du vet tillhör avsändaren. Det bästa rådet är därför att, om du är det minsta osäker på att ett brev är äkta, att försöka få det verifierat på annat sätt. Ring till exempel upp och dubbelkolla med avsändaren,​ på ett nummer som du vet tillhör avsändaren.
  
-Har du fått ett brev som du misstänker rör datorkonton,​ ring gärna upp oss på [[Helpdesk]] och dubbelkolla.+Har du fått ett brev som du misstänker rör datorkonton,​ ring gärna upp oss på [[LTH Support]] och dubbelkolla.
  
 Tänk på att dina inloggningsuppgifter är det du använder för att verifiera din identitet i tjänsten, och därför en värdehandling,​ och ska behandlas som sådant. Tänk på att dina inloggningsuppgifter är det du använder för att verifiera din identitet i tjänsten, och därför en värdehandling,​ och ska behandlas som sådant.
Line 101: Line 101:
 ==== Hjälp! Jag tror att jag klickade på en länk i ett sådant brev och kan ha lämnat ut mitt lösenord. Vad ska jag göra? ==== ==== Hjälp! Jag tror att jag klickade på en länk i ett sådant brev och kan ha lämnat ut mitt lösenord. Vad ska jag göra? ====
  
-[[lösenord|Byt ditt lösenord]] **omgående**! Instruktioner för hur man byter lösenord finns på sidan [[lösenord]]. Om du även använder samma lösenord på andra ställen, byt det omgående även där. Informera även [[Helpdesk]]!+[[lösenord|Byt ditt lösenord]] **omgående**! Instruktioner för hur man byter lösenord finns på sidan [[lösenord]]. Om du även använder samma lösenord på andra ställen, byt det omgående även där. Informera även [[LTH Support]]!
  
 **Tänk på att dina inloggningsuppgifter är det du använder för att verifiera din identitet i tjänsten, och därför en värdehandling,​ och ska behandlas som sådant!** **Tänk på att dina inloggningsuppgifter är det du använder för att verifiera din identitet i tjänsten, och därför en värdehandling,​ och ska behandlas som sådant!**
phishing.txt · Last modified: 2018-05-18 14:29 by cr