User Tools

Site Tools


personuppgifter_i_e-post

This is an old revision of the document!


This page in English

Personuppgifter i e-post

Bakgrund

Känsliga personuppgifter, och skyddsvärd information som t.ex. personnummer, får inte lov att skickas med e-post hur som helst.

Allra helst ska sådana uppgifter inte skickas med e-post överhuvudtaget – sådana uppgifter ska hämtas vid behov, av den som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem, ur ett system där det finns åtkomstkontroll (i praktiken oftast ett system med inloggning och som är kopplat till en databas, som t.ex. Ladok, Lucat eller Primula) och inte cirkuleras vidare eller lagras utanför systemet.

Om känsliga personuppgifter och/eller skyddsvärd information ändå skickas med e-post, ska det vara krypterad e-post.

Mer information

personuppgifter_i_e-post.1537432287.txt.gz · Last modified: 2018-09-20 10:31 by cr