User Tools

Site Tools


personuppgifter_i_e-post

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
personuppgifter_i_e-post [2018-09-20 10:34]
cr [Bakgrund]
personuppgifter_i_e-post [2018-11-09 15:40]
cr
Line 4: Line 4:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Känsliga personuppgifter,​ och [[skyddsvärd information]] som t.ex. personnummer,​ får inte lov att skickas med [[e-post]] hur som helst.+Känsliga personuppgifter,​ och extra [[skyddsvärd information]] som t.ex. personnummer,​ får inte lov att skickas med [[e-post]] hur som helst.
  
 Allra helst ska sådana uppgifter inte skickas med e-post överhuvudtaget -- sådana uppgifter ska hämtas vid behov, av den som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem, ur ett system där det finns åtkomstkontroll (i praktiken oftast ett system med inloggning och som är kopplat till en databas, som t.ex. [[Ladok]], [[Lucat]] eller [[Primula]]) och inte cirkuleras vidare eller lagras utanför systemet. Allra helst ska sådana uppgifter inte skickas med e-post överhuvudtaget -- sådana uppgifter ska hämtas vid behov, av den som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem, ur ett system där det finns åtkomstkontroll (i praktiken oftast ett system med inloggning och som är kopplat till en databas, som t.ex. [[Ladok]], [[Lucat]] eller [[Primula]]) och inte cirkuleras vidare eller lagras utanför systemet.
Line 15: Line 15:
 ===== Mer information ===== ===== Mer information =====
  
-  * https://personuppgifter.blogg.lu.se/+  * https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd/​overgripande-information/​e-post
   * https://​www.datainspektionen.se/​lagar--regler/​dataskyddsforordningen/​kansliga-personuppgifter/​   * https://​www.datainspektionen.se/​lagar--regler/​dataskyddsforordningen/​kansliga-personuppgifter/​
   * https://​www.datainspektionen.se/​lagar--regler/​dataskyddsforordningen/​samma-regler-for-alla/​hantera-personuppgifter-i-e-post/​   * https://​www.datainspektionen.se/​lagar--regler/​dataskyddsforordningen/​samma-regler-for-alla/​hantera-personuppgifter-i-e-post/​
personuppgifter_i_e-post.txt · Last modified: 2018-11-09 15:40 by cr