User Tools

Site Tools


personuppgifter_i_e-post

This page in English

Personuppgifter i e-post

Bakgrund

Känsliga personuppgifter, och extra skyddsvärd information som t.ex. personnummer, får inte lov att skickas med e-post hur som helst.

Allra helst ska sådana uppgifter inte skickas med e-post överhuvudtaget – sådana uppgifter ska hämtas vid behov, av den som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem, ur ett system där det finns åtkomstkontroll (i praktiken oftast ett system med inloggning och som är kopplat till en databas, som t.ex. Ladok, Lucat eller Primula) och inte cirkuleras vidare eller lagras utanför systemet.

Om känsliga personuppgifter och/eller skyddsvärd information ändå skickas med e-post, ska det vara krypterad e-post.

Detta krav på kryptering gäller även om mottagaren är “intern” inom universitetet, även på den egna avdelningen –- eftersom all e-post som skickas “inom” universitetet ändå kan landa på mobiltelefoner, molntjänster etc. där den kan komma att lagras utanför universitetet.

Mer information

personuppgifter_i_e-post.txt · Last modified: 2018-11-09 15:40 by cr