User Tools

Site Tools


personuppgifter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
personuppgifter [2018-11-12 09:37]
cr
personuppgifter [2019-06-25 14:32] (current)
cr [Mer information]
Line 29: Line 29:
  
 ===== Mer information ===== ===== Mer information =====
 +
 +==== Digital webbutbildning om DSF och personuppgifter på svenska lärosäten ====
 +
 +  * https://​canvas.education.lu.se/​enroll/​F94GDN
 +
 +==== Mer information på LU-webben ====
  
   * https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd   * https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd
personuppgifter.txt · Last modified: 2019-06-25 14:32 by cr