User Tools

Site Tools


personuppgifter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
personuppgifter [2018-11-12 09:35]
cr
personuppgifter [2018-11-12 09:37] (current)
cr
Line 23: Line 23:
 Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på spridningen av personuppgifter gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller personuppgifter får exempelvis bara lagras på de [[molntjänster]] online som uppfyller kraven i DSF** genom avtal. [[box|LU Box]] och [[Office 365]]/​[[OneDrive]] uppfyller kraven, men **inte** [[Dropbox]],​ iCloud och många andra populära molntjänster. Se [[molntjänster]] för en jämförelse. Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på spridningen av personuppgifter gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller personuppgifter får exempelvis bara lagras på de [[molntjänster]] online som uppfyller kraven i DSF** genom avtal. [[box|LU Box]] och [[Office 365]]/​[[OneDrive]] uppfyller kraven, men **inte** [[Dropbox]],​ iCloud och många andra populära molntjänster. Se [[molntjänster]] för en jämförelse.
  
-Motsvarande gäller även andra tjänster som lagrar personuppgifter utanför universitetet. [[Doodle]], en gratistjänst för att skapa omröstningar,​ lagrar personuppgifter utanför universitetet och saknar avtal med universitetet,​ och är alltså **inte** tillåten ur personuppgiftssynpunkt.+Motsvarande gäller även andra tjänster som lagrar personuppgifter utanför universitetet. [[Doodle]], en gratistjänst för att skapa omröstningar ​på nätet, lagrar personuppgifter utanför universitetet och saknar avtal med universitetet,​ och är alltså **inte** tillåten ur personuppgiftssynpunkt.
  
 Det är okej att lagra personuppgifter på servrar som ägs av universitetet,​ exempelvis universitetets [[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institution,​ förutsatt att hanteringen i övrigt uppfyller kraven i DSF. Det är okej att lagra personuppgifter på servrar som ägs av universitetet,​ exempelvis universitetets [[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institution,​ förutsatt att hanteringen i övrigt uppfyller kraven i DSF.
personuppgifter.txt · Last modified: 2018-11-12 09:37 by cr