User Tools

Site Tools


personuppgifter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
personuppgifter [2018-11-12 09:35]
cr
personuppgifter [2019-06-25 14:32]
cr [Mer information]
Line 23: Line 23:
 Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på spridningen av personuppgifter gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller personuppgifter får exempelvis bara lagras på de [[molntjänster]] online som uppfyller kraven i DSF** genom avtal. [[box|LU Box]] och [[Office 365]]/​[[OneDrive]] uppfyller kraven, men **inte** [[Dropbox]],​ iCloud och många andra populära molntjänster. Se [[molntjänster]] för en jämförelse. Ett exempel där det är viktigt att hålla reda på spridningen av personuppgifter gäller elektronisk hantering och sparande och lagring av dokument. **Arbetsdokument som innehåller personuppgifter får exempelvis bara lagras på de [[molntjänster]] online som uppfyller kraven i DSF** genom avtal. [[box|LU Box]] och [[Office 365]]/​[[OneDrive]] uppfyller kraven, men **inte** [[Dropbox]],​ iCloud och många andra populära molntjänster. Se [[molntjänster]] för en jämförelse.
  
-Motsvarande gäller även andra tjänster som lagrar personuppgifter utanför universitetet. [[Doodle]], en gratistjänst för att skapa omröstningar,​ lagrar personuppgifter utanför universitetet och saknar avtal med universitetet,​ och är alltså **inte** tillåten ur personuppgiftssynpunkt.+Motsvarande gäller även andra tjänster som lagrar personuppgifter utanför universitetet. [[Doodle]], en gratistjänst för att skapa omröstningar ​på nätet, lagrar personuppgifter utanför universitetet och saknar avtal med universitetet,​ och är alltså **inte** tillåten ur personuppgiftssynpunkt.
  
 Det är okej att lagra personuppgifter på servrar som ägs av universitetet,​ exempelvis universitetets [[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institution,​ förutsatt att hanteringen i övrigt uppfyller kraven i DSF. Det är okej att lagra personuppgifter på servrar som ägs av universitetet,​ exempelvis universitetets [[SharePoint]] eller [[utforskaren|filservrar]] på ditt kansli eller din institution,​ förutsatt att hanteringen i övrigt uppfyller kraven i DSF.
Line 29: Line 29:
  
 ===== Mer information ===== ===== Mer information =====
 +
 +==== Digital webbutbildning om DSF och personuppgifter på svenska lärosäten ====
 +
 +  * https://​canvas.education.lu.se/​enroll/​F94GDN
 +
 +==== Mer information på LU-webben ====
  
   * https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd   * https://​www.medarbetarwebben.lu.se/​stod-och-verktyg/​juridik-dokument-och-arendehantering/​personuppgifter-och-dataskydd
personuppgifter.txt · Last modified: 2019-06-25 14:32 by cr